VÄLKOMMEN TILL HÄLSOCENTRALEN I HARMÅNGER

Vi är en privat hälsocentral som är anslutna till Hälsoval Gävleborg. Här deltar ägarna aktivt i vårdarbetet.