PSYKOSOCIAL MOTTAGNING

Tidsbokning

Ring 070-251 08 62 eller 0652-365 00 så ringer vi upp dig

Besök


  • Anmäl dig i receptionen
  • Betala med betalkort
  • Gå en trappa upp

Här arbetar

Anneli Dahlberg
Legitimerad psykiatrisjuksköterska
Legitimerad psykoterapeut
KBT

Här erbjuder vi


  • Samtalsbedömning
  • Samtalsterapi
  • Mindfulness
  • Psykosocialt stöd och stödsamtal
  • KBT-terapi och KBT på internet som en integrerad del i hälsocentralens övriga mottagningar
  • Schematerapi

Vad är KBT för något?

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi.
KBT inrymmer flera olika kognitiva och beteendeinriktade behandlingsmetoder för att nå gemensamma uppsatta mål.
KBT är en terapiform under ständig utveckling och till för de flesta med psykiska lidanden.

I Schematerapi fokuserar man på mer långdragen problematik och destruktiva livsmönster som härstammar från uppväxten då känslomässiga behov blivit frustrerade eller inte blivit tillgodosedda.


Hälsingeläkarna AB Hälsocentralen i Harmånger | Backvägen. 3, 829 95 Harmånger | 0652-365 00